Personeel in dienst nemen

Als u uw onderneming wilt laten groeien, kunt u bijna niet zonder voldoende gekwalificeerd personeel. Zodra u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met een aantal regels van de overheid. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen. Als werkgever bent u namelijk verplicht om loonheffing op het salaris in te houden. Deze loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Eerstedagsmelding

Vanaf juli 2006 zijn werkgevers verplicht om hun nieuwe personeel uiterlijk de dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst aan te melden. Met deze zogenoemde eerstedagsmelding wil de overheid zwartwerken en illegale arbeid tegengaan. De eerstedagsmelding kan op drie manieren worden gedaan: via de website van de Belastingdienst, met behulp van aangifte- of administratiesoftware of door een belastingconsulent.

Arbeidsovereenkomst

Ook bent u verplicht om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Dit arbeidscontract kunt u afsluiten voor bepaalde (tijdelijk) of onbepaalde tijd (vast). In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die u met uw werknemer over het werk maakt, zoals de plaats waar de arbeid wordt verricht, de functie van de werknemer, de gebruikelijke arbeidsduur en de opzegtermijn. Maar vergeet ook zaken als een proeftijd, concurrentiebeding en CAO niet.

Goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor uw personeel. De Arbeidsinspectie of uw brancheorganisatie kan u informeren over de voorschriften waaraan de werkplek moet voldoen. Ook bent u verplicht om een risicoinventarisatie -en evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u de risico's voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

Personeels- en loonadministratie

Als ondernemer heeft u een aantal verplichtingen met betrekking tot de personeelsadministratie. Van ieder personeelslid dient u een kopie van een geldig legitimatiebedrijf te hebben. Dit wil zeggen een paspoort of een identiteitskaart. Ook moet uw loonadministratie aan een aantal eisen voldoen. Zo verlangt de Belastingdienst dat uw personeelsadministratie duidelijk en inzichtelijk is. Daarnaast dient u loonstaten minimaal vijf jaar te bewaren.

e-webs.nl 2017
Warning: date(): Invalid date.timezone value 'CEST', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/ewebs/domains/e-webs.nl/public_html/includes/module_footer.php on line 2
2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Handige links |